Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Hlubinná abreaktivní psychoterapie – s touto metodou se dají řešit všechny případy, kdy příčinou potíží je nějaké trauma prožité v minulosti. Není rozhodující, zda si je klient tohoto traumatu vědom, či nikoliv. Spadají sem všechny psychické a psychosomatické potíže jako např. neurózy, různé reaktivní stavy, poruchy spánku, psychózy, paranormální reakce, maniodepresivita, schizofrenie, sexuální deviace, vztahové problémy a velké množství dalších potíží. Úraz nebo operace není jen traumatem fyzickým, ale také psychickým. Hluboká abreaktivní psychoterapie je tedy velice vhodným nástrojem i pro rehabilitaci poúrazových nebo pooperačních stavů. Psychické příčiny mají obvykle i taková onemocnění jako arterioskleróza, revmatismus, rakovina apod. Dalším zajímavým výsledkem této metody je nejen se zlepšující zdraví klienta, ale i jeho osobnost ve směru etičtějšího myšlení a jednání. Tato metoda je pro zkvalitnění Vašeho života. Žít život bez strachů a bolestí, psychických i tělesných.