VHT – vibromuskulární harmonizační technika

Jedná se o dynamickou metodu, při které jsou celé tělo – všechny svaly ošetřeny třífázovým pohybem. Ošetření probíhá v poměrně rychlém sledu, kdy se na jednotlivé tělesné partie aplikují série pohybů – jemných, neinvazivních, zato s pečlivým ohniskem a přesnou lokalizací. Ošetřují se nejen povrchové svaly, ale i hluboké a za obvyklé situace i těžce dostupné. Jako např. „ iliopsoas“. Při metodě se využívá vědomostí a tzv. medicínského chaosu a vibrační energie. Ošetření je vždy jemné a klienti při něm často dosahují hlubokého uvolnění.