Touch for health

Touch for health je metoda, s jejíž pomocí se vyrovnávají energetické svalové okruhy. Známa je také jako kineziologie. Prostřednictvím manuálního svalového testu se odhalují slabé svaly a energetické blokády a poté se korigují jednoduchými technikami. Cílem je aktivovat vlastní regulační síly těla a zharmonizovat nesrovnalosti v toku tělesné energie. S touto metodou může každý převzít více zodpovědnosti za své vlastní zdraví. Cílem je objevit, kde došlo k vychýlení z rovnováhy, a následně udělat kroky k opětovné harmonizaci.